Випуск № 12 (2018)

Матеріали 73-звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників.

Зміст

До історії Наукової бібліотеки ОНУ

БУДІВЛЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА МІСЬКОГО САДУ PDF (Russian)
В. В. Самодурова
АРХІВНИЙ ФОНД НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ PDF
Т. М. Шершун

Бібліографічні дослідження

МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: КРІЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВОГО ДОРОБКУ КАФЕДРАЛІВ PDF
Т. С. Кара
ЮДАЇКА В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: СТВОРЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА PDF
О. С. Мурашко