Редакційна колегія журналу

М. О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки (головний редактор)

В. П. Пружина, заступник директора Наукової бібліотеки (керівник секції)

О. В. Суровцева, заступник директора Наукової бібліотеки (відповідальний секретар)

О. А. Бачинська, д-р іст. наук

В. Валецький, д-р габіл.

І. Л.Великодна, канд. філол. наук

І. С. Гребцова, д-р іст. наук

О. Б. Дьомін, д-р іст. наук

А. А. Непомнящий, д-р іст. наук

О. В. Полевщикова, канд. іст. наук

М. Д. Руссєв, д-р габіл. історії

В. М. Хмарський, д-р іст. наук;

Є. М. Черноіваненко, д-р філол. наук

Н. М. Шляхова, д-р філол. наук