МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: КРІЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВОГО ДОРОБКУ КАФЕДРАЛІВ

Т. С. Кара

Анотація


У статті висвітлено результати спільного наукового проекту Наукової бібліотеки та кафедри української літератури філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Особливу увагу приділено внеску вчених у створенні одеської літературознавчої наукової школи. Зроблено акцент на поданні бібліографічної інформації не за хронологічним принципом, а поділом на тематичні наукові пласти. Констатується, що такий спільний проект дав змогу розкриття як особистості вченого, так і його наукових спрямувань.


Ключові слова


вчені; одеська школа літературознавства; тематологічний зріз

Повний текст:

PDF

Посилання


Історія кафедри української літератури Одеського національного університету: персоналії і факти : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка, Філол. ф-т ; авт. вступ. ст. та ідеї В. П. Саєнко ; упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, Т. С. Кара ; гол. ред. І. М. Коваль ; наук. ред. Є. М. Черноіваненко ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – Т. 1 : Біобібліографічний покажчик. – 550 с. ; Т. 2 : Антологія. – 687 с. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті ; Філологія).

Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова ; наук. ред. Н. О. Петрова. – Вид. 4-те, без змін. – Київ : Кн. палата України, 2016. – 80 с.

Саєнко В. П. Кафедрі української літератури одеського університету – 80 літ: персоналії і факти / В. П. Саєнко // Історія кафедри української літератури Одеського національного університету: персоналії і факти : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка, Філол. ф-т. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – Т. 1 : Біобібліографічний покажчик. – С. 9–30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.