АРХІВНИЙ ФОНД НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Т. М. Шершун

Анотація


У статті розкрито історію формування архівного фонду Наукової бібліотеки. Представлено теоретичні та методичні напрацювання з роботи над архівними документами. Описано основні етапи архівного опису та технічного опрацювання архівних документів. Визначено перспективи розвитку архівного фонду університетської бібліотеки.

Ключові слова


архівний фонд; документи; особовий архівній фонд; документальний комплекс; фондування; первинне розбирання; схема систематизації; одиниця зберігання; Ф. Є. Петрунь; М. М. Ланге; А. Г. Готалова-Готліб; В. С. Фельдман; О. Ю. Ноткіна; Б. О. Лупанов

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Архів НБ ОНУ). – Ф. 1 (Наукова бібліотека). – 179 од. зб.

Архів НБ ОНУ. – Ф. 2 (Матеріали до біографій співробітників ОНУ імені І. І. Мечникова). – 1415 од. зб.

Архів НБ ОНУ. – Ф. 3 (Ланге М. М., особовий фонд). – 497 од. зб.

Архів НБ ОНУ. – Ф. 4 (Фельдман В. С. і Ноткіна О. Ю., особовий фонд). – 217 од. зб.

Архів НБ ОНУ. – Ф. 5 (Петрунь Ф. Є., особовий фонд). – 545 од. зб.

Архів НБ ОНУ. – Ф. 6 (Готалов-Готліб А. Г., особовий фонд). – 221 од. зб.

Архів НБ ОНУ. – Ф. 7 (Лупанов Б. О., особовий фонд). – 19 од. зб.

ДСТУ 2732:2004 : Діловодство й архівна справа: Терміни та визначення понять. – Введ. 2005-07-01. – Київ, 2005. – 31 с.

ДСТУ 4331:2004 : Правила описування архівних документів. – Введ. 2005-07-01. – Київ, 2005. – 16 с.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів» / упоряд. Н. М. Христова. – Київ, 2008. – 52 с.

Робота з документами особового походження [Електронний ресурс] : метод. посіб. / авт.-уклад.: Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. – Київ, 2009. – 284 с. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/doc_osob_pohod.metod_rec.pdf (дата звернення: 18.11.2018). – Загол. з екрана.

Складення архівних описів [Електронний ресурс] : метод. рек. / уклад. Н. М. Христова. – Київ, 2013. – 137 с. – Електрон. аналог. друк. вид. – Режим доступу: http://bit.ly/2jKNh7p (дата звернення: 18.09.2018). – Загол. з екрана.

Косенко О. В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : автореф. дис. ... канд. іст. наук / О. В. Косенко. – Київ, 2009. – 16 с.

Шершун Т. М. Особові архівні фонди в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / Т. М. Шершун // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, № 1 (17). – С. 146–159.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.