ЮДАЇКА В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: СТВОРЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА

О. С. Мурашко

Анотація


У статті висвітлюється досвід створення бібліографічного покажчика, присвяченого юдаїці у фондах Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. Розкрито структуру, зміст, принципи відбору видань до покажчика. Надано відомості про ідею створення єврейської періодики. Визначені основні дослідники єврейства, зокрема такі, що вивчали історію, культуру та освіту євреїв в Одесі.


Ключові слова


юдаїка; євреї; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Наукова бібліотека; Одеса

Повний текст:

PDF

Посилання


Боровий С. Я. Нариси з історії єврейської книги на Україні / С. Я. Боровий ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – Київ, 1925–1926. – Ч. 1 : Єврейська книга на Україні в добу хасидизму. – 1925. – 14 с. ; Ч. 2 : Розгром. – 1926. – 15 с. – Окр. відб. з журн. «Бібліол. вісті» (1925, № 1–2 ; 1926, № 1).

Боровой С. Я. Еврейские газеты перед судом «ученых евреев» (два эпизода) / С. Я. Боровой. – С. 282–293. – Отд. отт. из сб. «Еврейская мысль» (Л. : Сеятель. 1926. Т. 2. 318 с ).

Гетманский Э. Русско-еврейская периодическая печать и ее влияние на еврейскую литературу [Электронный ресурс] / Э. Гетманский // Заметки по еврейской истории. – 2015. – № 8–9. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://bit.ly/2QC4b7E (дата обращения: 03.12.2018). – Назв. с экрана.

Елпатьевская В. Изучение иудаики и израилеведения в Одессе (по материалам фондов НБ ОНУ) / В. Елпатьевская, Е. Петриковская // Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одес. нац. ун-та им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2013. – Вып. 2. – С. 28–46. – Электр. аналог печ. изд.: https://bit.ly/2AU2S9Z (дата обращения: 04.12.2018).

Єлпатьївська В. С. Вивчення юдаїки та ізраілезнавство в Одесі / В. С. Єлпатьївська, О. С. Петриківська // Вісн. Одес. нац. ун-та. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 1 (7). – С. 39–56.

Издательство «Альфарет». Каталог. Ренан Э. Ж. История израильского народа : в 2 т. Репринт. изд. 1908–1912 гг. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – СПб., 2007–2018. – Режим доступа: https://bit.ly/2G16xc1 (дата обращения: 04.12.2018). – Назв. с экрана.

Историк еврейского народа : [Дубнов С. М.] [Электронный ресурс] // Ebraika : блог Еврейской библиотеки – Культурный центр им. Ицика Мангера. – Электр. дан. – Кишинев, 2015, 10 сент. – Режим доступа: https://bit.ly/2Q9fqVw (дата обращения: 03.12.2018). – Назв. с экрана.

Одеська періодична преса років революції та громадянської війни, 1917–1921 : бібліогр. розвідка / ред. та авт. вступ. ст. С. Л. Рубінштейн ; упоряд. Г. Д. Штейнванд. – Одеса, 1929. – LII с. – Окр. відб. з «Пр. Одес. центр. наук. б-ки» (1929, т. 3).

Петриківська О. С. Judaica в фондах НБ ОНУ і сучасні дослідження єврейської історії та культури / О. С. Петриківська // Юдаїка в Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова : бібліогр. покажч. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2018. – С. 4–17.

Россия. Эпоха «Великих реформ» (1855–81) // Электронная еврейская энциклопедия / Всемирный ОРТ. – Электр. дан. – Иерусалим, 2018, 1 февр. – Режим доступа: https://bit.ly/2KSxuxt (дата обращения: 04.12.2018). – Назв. с экрана.

Чудновский А.-А. Р. История еврейского просвещения в Одессе / А.-А. Р. Чудновский. – Иерусалим, 2010. – 323 с.

Юдаїка в Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова : бібліогр. покажч. / авт. вступ. ст. та наук. ред. О. С. Петриківська ; упоряд. В. В. Самодурова ; гол. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Фенікс, 2018. – 158 с. – (Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.