Випуск № 10 (2016)

Матеріали 71-звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників.

Зміст

До історії Наукової бібліотеки ОНУ

РОЛЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ В РЕКОНСТРУКЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕКИ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF (Russian)
В. В. Самодурова

Дослідження книжкових колекцій, стародруків та рідкісних видань

ДИТЯЧА КНИГА В БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО ПАЛАЦУ ВОРОНЦОВИХ PDF (Russian)
Е. В. Полевщикова
ВЛАСНИЦЬКІ ОЗНАКИ У ВИДАННЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА У ФОНДАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ PDF
Д. В. Ревенко

Бібліографічні дослідження

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ЖУРНАЛІСТА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА В. ЖАБОТИНСЬКОГО: ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В НБ ОНУ PDF
Т. С. Кара
УКРАЇНОЗНАВЧІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
Д. В. Кобельський
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Ф. А. СТРУВЕ ЗА ФОНДАМИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ PDF
А. С. Ложешник