ПРОМОЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ ВІДДІЛОМ РІДКІСНИХ КНИГ ТАРУКОПИСІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА У 2010–2023 рр.

Автор(и)

  • Г. В. Великодна Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Ключові слова:

видавнича робота, виставкова робота Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова, краєзнавство, національна бібліографія України, одесика, популяризація, промоція, україніка, українська книга

Анотація

Стаття присвячена системі бібліотечних заходів, які проводяться співробітниками відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з метою промоції української книги, що зберігається у фонді університетської бібліотеки.

Посилання

Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альбом-каталог / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Г. В. Великодна ; авт. передм. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 161 с. : іл. – (Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / гол. ред. І. М. Коваль ; вип. : Музей книги, [№ 2]).

Промоція української книги в контексті діяльності Українського інституту книги [Електронний ресурс]. – Київ. – 35 с. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/nmc.nd/konkurs-stud/2019/roboty/02.pdf (дата звернення: 08.11.2023). – Загол. з екрана.

Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова : бібліографічний покажчик / упоряд.: Є. В. Савельєва [та ін.] ; відп. ред. В. А. Сминтина ; наук. ред.: Т. С. Мейзерська [та ін.] ; ОДУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка. – Одеса : Астропринт, 1999. – 282 с.

Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV–XIX століть = Masterpieces in the University Library collections: western european prints of the XV–XIX centuries : каталог-альбом / упоряд.: О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Є. В. Бережок ; пер. з англ.: О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; відп. ред. М. О. Подрезова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2015. – 146 с. : грав. – (Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ; вип. : Музей книги).

Завантаження

Опубліковано

2024-04-04

Номер

Розділ

Дослідження книжкових колекцій, стародруків та рідкісних видань

Як цитувати

ПРОМОЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ ВІДДІЛОМ РІДКІСНИХ КНИГ ТАРУКОПИСІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА У 2010–2023 рр. (2024). Biblio-Колегіум, 17. https://minilib.onu.edu.ua/index.php/main/article/view/89