ВЕКТОРИ ВЗАЄМОДІЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА ВІДКРИТОЇ НАУКИ

Автор(и)

  • Н. М. Купріянова Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Ключові слова:

відкрита наука, відкритий доступ, Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Анотація

У статті розкривається поняття «відкрита наука» та «відкритий доступ», охарактеризовано ключові події та документи, які визначають політику та процедури розвитку Відкритої науки. Показано на прикладі Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова взаємодії вишівських бібліотек та «відкритої науки». Зроблено висновок, що Відкрита наука представляє новий підхід до наукового процесу, заснований на спільній роботі та нових способах розповсюдження знань за допомогою цифрових технологій та нових інструментів спільної роботи.

Посилання

Бруй О. М. Роль бібліотеки у розробленні та реалізації політики відкритої науки університету. На прикладі КПІ ім. Ігоря Сікорського [Електронний ресурс] / О. М. Бруй // University library at a new stage of social communications development : матеріали 7-ї Міжнар. конф. (Дніпро, 6–7 жовт. 2022 р.) / Наукова бібліотека УДУНТ. – Дніпро, 2022. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/53301 (дата звернення: 01.11.2023). – Загол. з екрану.

Відкритий доступ [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – Україна, 2023. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF (дата звернення: 06.11.2023). – Загол. з екрана.

Про затвердження національного плану щодо відкритої науки [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 892-р від 08.10.2022 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 10.10.2023). – Назва з екрана.

Україна приєдналась до країн ЄС, що мають затверджений план реалізації принципів відкритої науки [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayina-priyednalas-do-krayin-yes-sho-mayut-zatverdzhenij-plan-realizaciyi-principiv-vidkritoyi-nauki (дата звернення: 10.10.2023). – Назва з екрана.

Ярошенко Т. Відкрита наука: роль університетів та бібліотек у сучасних змінах наукової комунікації / Т. Ярошенко, О. Сербін, О. Ярошенко // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 277–292. – Відомості доступні також через Інтернет: http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/270132 (дата звернення: 10.10.2023).

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities [Електронний ресурс] // Helmholtz Open Science Office. – Електрон. дані. – [2023]. – Режим доступу: https://os.helmholtz.de/en/open-science-in-helmholtz/berlin-declaration/ (дата звернення: 09.11.2023). – Загол. з екрана.

Bethesda Statement on Open Access Publishing [Електронний ресурс] // The Committee for Open Science. – Електрон. дані. – [2023]. – Режим доступу: https://www.ouvrirlascience.fr/bethesda-statement-on-open-access-publishing/ (дата звернення: 09.11.2023). – Загол. з екрана.

Budapest Open Access Initiative [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – [2023]. – Режим доступу: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/ (дата звернення: 09.11.2023). – Загол. з екрана.

Costa M. Open access in the world and Latin America: A review since the Budapest Open Access Initiative / M. Costa, C. L. F. Leite // Transinformação. – 2016. – Т. 28, вип. 1. – P. 33–45.

UNESCO Recommendation on Open Science [Електронний ресурс] // UNESCO Digital Library website. – Електрон. дані. – [2023]. – Режим доступу: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949 (дата звернення: 07.11.2023). – Загол. з екрана.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-04

Номер

Розділ

Бібліотека у сучасному інформаційному просторі