ВИДАННЯ ПРАЦЬ Г. С. СКОВОРОДИ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ЛЮДИ ТА КНИЖКИ

М. В. Алєксєєнко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню примірників видань відомого філософа та мислителя світового рівня Г. С. Сковороди та літературі про нього, які зберігаються у Науковій бібліотеці Одеського національного університету імен І. І. Мечникова. На основі аналізу власницьких ознак та штампів установ простежується історія побутування примірників книг та доля дослідників спадщини Г. С. Сковороди.


Ключові слова


Г. С. Сковорода; формування фонду бібліотеки; власницькі ознаки; масони; книжкові колекції; цензура

Повний текст:

PDF

Посилання


Бонч-Бруєвич, Володимир Дмитрович [Електронний ресурс] : Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Бонч-Бруєвич, Володимир Дмитрович (дата звертання: 24.12.2022)

Вегеш М. М. Академік Дмитро Багалій про Григорія Сковороду // Мандрівний університет України : тези доповідей наук.-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня смерті Г. С. Сковороди / Мініст. освіти України, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1995. – С.12–14.

Вісник Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнської Академії наук, 1924-1930 : систематичний розпис змісту / упоряд. Л. О. Жирнова; наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко. – Одеса : Друк, 1999. – 40 с.

Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета (1865-1920) : материалы к ист. Одесского нац. ун-та им. И. И. Мечникова / сост.: Е. В. Полевщикова [и др.]; науч. ред.: В. А. Смынтына; ред.-библиограф: М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 422 с.

Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817-2017 / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017. – 290 с.

Історія Одеси / В. П. Ващенко [та ін.]; гол. редкол. В. Н. Станко ; ОНУ ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – Одеса : Друк, 2002. – 558 с.

Ляшенко О. Л. «Московсько-українська фразеологія» В. Г. Дубровського у світлі сучасного розуміння проблем перекладознавства // Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета. – 2009. – Т. 14, вип. 19 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 252-262.

Мерзлякова С. О. Наукова спадщина М. Є. Слабченка // Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета. – 2010. – Т. 15, вип. 21 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 98-109.

Музичко О. Є. Книга та слово : історик І. А. Линниченко у культурному та громадському житті України кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. – Одеса : ОНУ, 2016. – 425 с.

Санцевич А. В. М. І. Яворський : нарис життя та творчості / гол. ред.: С. В. Кульчицький. – К. : НАН України, Ін-т історії України, 1995. – 61 с.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) : позитивний досвід невдалого експерименту : до 145-річчя від дня засн. ОНУ ім. І. І. Мечникова / відп. ред. В. М. Хмарський; наук. ред. Т. М. Попова; Одеський нац. морський ун-т. – Одеса : ТЕС, 2010. – 427 с. : іл., табл. – (Реабілітовані історією).

Ушкалов Л. В. Передне слово [Електронний ресурс] // Сковорода Г. С. Повна академічна збірка творів / за ред. Л. В. Ушкалова; АН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – 2-ге вид., стереотип. – Харків : Савчук О. О., 2016. – 1398 с. – режим доступу: http://www.artsrn.ualberta.ca/skovoroda/documents/UshkalovForeword.pdf (24.12.2022). – Назва з екрану.

Чабан М. П. Білий Володимир Васильович [Електронний ресурс] // Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Т. 2. – режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=40026 (24.12.2022). – Назва з екрану.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.