«RECTOR MAGNIFICUS» ТА ІНШІ ЛИЦАРІ НАУКИ І ОСВІТИ В ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Вера Владимировна Самодурова

Анотація


У статті подано коротку характеристику роботи над створенням біографічного довідника «Професори Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Т. 1: Ректори, 1865–2020; Т. 2: Професори, 2005–2020» (Одеса, 2020), який став продовженням масштабного проекту висвітлення історії ОНУ крізь призму його біографічних досліджень.


Ключові слова


професор ОНУ імені І. І. Мечникова; ректор ОНУ імені І. І. Мечникова; біографістика

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Професори Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : біогр. довід. : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; голов. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] ; упоряд. та бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса : ОНУ, 2020. – Т. 1 : Ректори (1865–2020). – 160 с., 44 с. іл.

Професори Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : біогр. довід. : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; голов. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] ; авт. кол.: Т. М. Бикова [та ін.] ; упоряд. та бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса : ОНУ, 2020. – Т. 2 : Професори (2005–2020). – 334 с.

References

Profesory Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova : biohrafichnyi dovidnyk : u 2 t. T. 1 : Rektory (1865–2020). [Professors of Odessa National I. I. Mechnikov University. Biographical directory in 2 vol. Vol. 1. Rectors (1865-2020)]. Odesa, 2020, 160 p.

Profesory Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova : biohrafichnyi dovidnyk : u 2 t. T. 2 : Profesory (2005–2020) [Professors of Odessa National I. I. University. Biographical directory in 2 vol. Vol. 2. Professors (2005-2020]. Odesa, 2020, 334 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.