ФОНД «UCRAINICA» В ОДЕСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ

Д. В. Ревенко

Анотація


У статті йдеться про роботу Центральної наукової бібліотеки м. Одеси 1924–1930 рр. Розкрито історію заснування Українського відділу, професійно-кадрове забезпечення, головні принципи поповнення фонду українським виданнями. Надається короткий аналіз примірників зі штампом UCRAINICA.


Ключові слова


Одеська Центральна наукова бібліотека (ЦНБ); українська книга; Ucrainica; Український відділ; К. О. Копержинський

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів НБ ОНУ. – Ф. Наукова бібліотека, 1903–1946. – Од. зб. 17 (Р.К.К. Профспілка. Соцстрах. Відділ праці. 1925–1926 рр. ). – Арк. 73.

Архів НБ ОНУ. – Ф. Наукова бібліотека, 1903–1946. – Од. зб. 46 (Українізація 1924-1926 рр.). – Арк. 3.

Архів НБ ОНУ. – Ф. Наукова бібліотека, 1903–1946. – Од. зб. 46 (Українізація 1924-1926 рр.). – Арк. 15.

Архів НБ ОНУ. – Ф. Наукова бібліотека, 1903–1946. – Од. зб. 48 (Відділ Ucrainica 1928 р.). Арк. 1.

Архів НБ ОНУ. – Ф. Петрунь Ф. Є. – Од. зб. 5 (Документи про роботу Ф. Є. Петруня в різних установах 1920–1937 рр., 1942–1944 рр.). – Арк. 24, 37.

Комаров Б. Український відділ Одеської Центральної наукової бібліотеки / Б. Комаров // Журн. бібліотекознавства та бібліогр. / Б. Комаров. – 1928. – № 2. – С. 117–120.

Петрунь Ф. Центральная научно-учебная библиотека г. Одессы / Ф. Петрунь // Библ. обозрение. – Ленинград, 1925. – Кн. 1. – С. 107–108.

Referenses

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Naukova biblioteka 1903–1946 [Fund of Scientific Library in 1903-1946], dossier 17, р. 73.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Naukova biblioteka 1903–1946 [Fund of Scientific Library in 1903-1946], dossier 46, аrk. 3.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Naukova biblioteka 1903–1946 [Fund of Scientific Library in 1903-1946], dossier 46, аrk. 15.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Naukova biblioteka 1903–1946 [Fund of Scientific Library in 1903-1946], dossier 48, аrk. 1.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Petrun F. Ye. [Fund of Petrun F. Ie.], dossier 5, аrk. 24, 37.

Komarov B. Ukrainskyi viddil Odeskoi Tsentralnoi naukovoi biblioteky[Ukrainian department of the Central Scientific Library of Odessa]. Zhurnal bibliotekoznavstva ta bibliohrafii [Journal of Library Science and Bibliography]. 1928, no. 2, pp. 117–120.

Petrun F. Tsentralnaia nauchno-uchebnaia byblyoteka h. Odessy [Central Scientific and Educational Library of Odessa]. Byblyotechnoe obozrenye [Overview of the Library]. Lenynhrad, 1925, vol. 1, pp. 107–108.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.