ДВА СТОРІЧЧЯ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА (1817–2017)

В. В. Самодурова

Анотація


Показані цілі, завдання та структура книжкової виставки, яка демонструвала під час ювілейних заходів, присвячених 200-річчю Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова, основних видань бібліотеки за всі роки її існування.


Ключові слова


Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова; національне надбання України; цінні та рідкісні видання

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Основные правила библиотеки Новороссийского университета. Одесса : тип. Штаба Одес. воен. округа, 1892. 11 с.

Основные правила библиотеки Новороссийского университета. Одесса : Экон. тип., 1903. 16 с.

Каталог дублетов библиотеки Новороссийского университета. Одесса, 1874. 89 с. Отд. отт. из «Зап. Новорос. ун-та» (1874, т. 14).

Доклад Комиссии, назначенной Советом по вопросу о перенесении библиотеки. Одесса, 1876. 24 с. Отд. отт. из «Протоколов заседаний Совета ИНУ» от 6 мая 1876 г.

Каталог библиотеки Новороссийского университета : в 3 т. Одесса, 1878–1887. Т. 1 : Кафедра богословия и историко-филологический факультет. 1884. 749 с. ; Т. 2 : Физико-математический факультет. 1887. 451 с. ; Т. 3 : Юридический факультет. 1893. 751 с.

Шестериков П. С. Постановка библиотечного дела в университетских и некоторых других библиотеках России. Одесса : Комерч. тип., 1915. 266 с.

Вайнштейн О. Л. Музей книги Одеської Центральної наукової бібліотеки. Одеса, 1927. 55 с.

Фаас І. Я. Інкунабули Центральної наукової бібліотеки м. Одеси : матеріали до зводного каталогу інкунабул бібліотек України. Одеса, 1927. 26 с.

Боровий С. Я. Наукова бібліотека в сучасних умовах. Київ, 1930. 67 с.

Одеська періодична преса років революції та громадянської війни, 1917–1921 / уклад.: Г. Д. Штейнванд, [С. Я. Боровий, Ф. Е. Петрунь та ін.] ; за ред. С. Л. Рубинштейна. Одеса, 1929. 175 с. (Пр. Одес. центр. наук. б-ки ; т. 3).

Праці Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. Одеса, 1957. Т. 147 : Бібліографічна серія, вип. 1.

Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 15–17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна. Одеса : ОНУ, 2016. 316 с.

Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали II Міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 18–19 верес. 2012 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред.: М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко. Одеса : Одес. нац. ун-т, 2013. 332 с.

Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 14-16 верес. 2009 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: О. В. Полевщикова [та ін.] ; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова. Одеса, 2010. 303 с.

Історичні колекціі у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції : матеріали Міжнар. наук. конф. (Одеса, 2004 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд.: О. В. Полевщикова, О. В. Суровцева. Одеса : Астропринт, 2004. 175 с.

Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці ОНУ – національне надбання держави : наук.-практ. конф. (Одеса, 25-26 квіт. 2000 р.) : матеріали / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; редкол.: В. О. Іваниця, М. О. Подрезова, В. П. Пружина, В. М. Хмарський. Одеса : Астропринт, 2001. 59 с.

Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія] / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст. та наук. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. Одеса : ОНУ, 2017. 292 с.

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : іст. нарис до 185-річчя заснування / М. О. Подрезова, А. В. Зайченко, Н. В. Мусієнко [та ін.] ; відп. ред. В. А. Сминтина ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. Одеса : Астропринт, 2002. 246 с

Richelieu Armand Emmanuel Du Plessis. Lettres d’Odessa du duc de Richelieu, 1803–1814 / éditées par Elena Polevchtchikova et Dominique Triaire ; Ferney-Voltaire : Centre international d’étude du XVIIIe siècle. Paris, 2014. 296 p. (Archives de l’Est).

Острів Зміїний. Інформаційні джерела = Zmiinyi Island. Informational sources : монографія / В. А. Сминтина, М. О. Подрезова, І. С. Канзафарова [та ін.] ; авт.-уклад.: М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова, Г. П. Бахчиванжи ; відп. ред., вступ, резюме : М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. Одеса : Астропринт, 2008. 389 с. (Наук. проект «Острів Зміїний»).

Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога – професора Миколи Яковича Грота (1883–1886) / В. І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Подрезова, В. М. Хмарський, О. Є. Музичко. Одеса : Одес. нац. ун-т, 2016. 454 с. (Розвиток науки в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова ; вип. : Психологія. Філософія).

Дьомін О. Б. Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович / О. Б. Дьомін, М. В. Алексєєнко ; авт. передм. І. М. Коваль ; наук. ред. В. О. Колесник ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. Одеса : ОНУ, 2015. 482 с. (Розвиток науки в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова ; вип. : Славістика).

Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке / авт.-сост.: В. И. Подшивалкина, Р. Н. Свинаренко, Е. В. Полевщикова [и др.] ; библиогр. ред. В. В. Самодурова ; отв. ред. М. А. Подрезова ; ОНУ им. И. И. Мечникова. Одесса : Астропринт, 2010. 350 с. (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете ; вып. : Психология).

Вклад физиков Одесского (Новороссийского) университета в развитие науки в Одессе, 1920–1933 / авт.-сост.: М. А. Подрезова, В. В. Самодурова, Е. С. Мурашко ; науч. ред. В. А. Смынтына ; библиогр. ред. Е. В. Суровцева ; ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка. Одесса : Астропринт, 2010. 326 с. (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете ; вып. : Физика).

Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті / Є. А. Черкез [та ін.] ; наук. ред.: М. О. Подрезова, О. Г. Топчієв ; бібліогр. ред. В. В. Самодурова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. Одеса : Астропринт, 2010. 102 с. (Розвиток науки в Одеському (Новоросійському) університеті ; вип. : Географічні та геологічні науки).

Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865–2015) : наук. довід. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; наук. ред., авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; упоряд.: М. О. Подрезова, В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. А. П. Бахчіванжи. 2-ге вид., перероб. і допов. Одеса : ОНУ, 2016. 206 с.

Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл. слов. : вип. 2 / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; наук. ред. В. А. Сминтина ; відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова, В. С. Єлпатьївська. Одеса : Астропринт, 2010. 230 с.

Співробітники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – лауреати державних нагород України : інформ. вид. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; авт.-упоряд.: А. П. Бахчиванжи, В. П. Пружина ; відп. ред. М. О. Подрезова. Одеса : Астропринт, 2010. 144 с.

Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. : у 4 т. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; заступ. відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова. 2-е вид., доп. Одеса : Астропринт, 2005.

Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл. словник : вип. 1 / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; заст. відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд.: М. О. Подрезова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. Одеса : Астропринт, 2005. 264 с.

Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета, 1865–1920 : материалы к истории ОНУ им. И. И. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; сост.: Е. В. Бережок, Е. В. Полевщикова, Е. В. Савельева, В. В. Самодурова ; науч. ред. В. А. Смынтына ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. Одесса : Астропринт, 2005. 424 с.

Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. словник : у 4 т. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; заст. відп. ред.: Є. Л. Стрельцов, М. О. Подрезова ; упоряд.: В. В. Самодурова, І. В. Шепельська, Н. С. Тахтарова. Одеса : Астропринт, 2000.

Нонна Михайлівна Шляхова : бiобiблiогр. покажч. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Наук. б-ка ; гол. ред. І. М. Коваль ; наук. ред. Є. М. Черноіваненко ; упоряд. Г. П. Бахчиванжи ; бібліогр. ред. М. О. Подрезова. 2-ге вид., допов. Одеса : Астропринт, 2015. 166 с. (Біобібліографія вчених ун-ту. Філологи).

Валентин Андрiйович Сминтина : бiобiблiогр. покажч. / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наук. б-ка ; авт.-упоряд. М. О. Подрезова ; наук. ред. О. В. Сминтина. Одеса : Астропринт, 2008. 231 с. (Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) ун-ту. Фізики).

Юрий Дмитриевич Шуйский : биобиблиогр. указ. / ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; сост.: С. А. Мерзлякова, В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст. Е. П. Ларченков ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. Одесса : Астропринт, 2008. 142 с. (Биобиблиография ученых Одесского университета. Геологи. Географы).

Олександр Григорович Топчієв : біобібліогр. покажч. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: С. О. Мерзлякова, В. В. Самодурова ; відп. ред. М. О. Подрезова. Одеса : Астропринт, 2006. 93 с. (Біобібліографія вчених ун-ту. Геологи. Географи).

Дмитро Павлович Урсу : біобібліогр. покажч. / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: Г. П. Бахчиванжи, В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. М. О. Подрезова. Одеса : Астропринт, 2006. 69 с. (Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) ун-ту. Історики).

Економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1998–2007 рр.) : бібліогр. покажч. друк. праць / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд. та наук. ред. І. С. Канзафарова ; авт. вступ. ст. В. І. Труба ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: В. В. Самодурова, О. С. Мурашко. Одеса : Астропринт, 2009. 373 с. (Праці вчених Одеського (Новоросійського) університету. Правознавці).

Філологічний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова : бібліографія, 1991–2001. Одеса : Астропринт, 2003. 248 с.

Бібліографічний покажчик друкованих праць вчених кафедри української літератури ОНУ імені І. І. Мечникова / упоряд.: Є. В. Савельєва, П. Т. Маркушевський. Одеса, 1991. 97 с.

Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова на сторiнках центральної, регiональної та унiверситетської преси, 2000–2010 / ОНУ iм. I. I. Мечникова ; вiдп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд.: С. О. Мерзлякова, О. В. Суровцева. Одеса : Астропринт, 2010. 903 с.

Розвиток православ’я на Півдні України, кінець XVIII – початок ХХ ст. (На матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії) : бібліогр. покажч. / авт.-упоряд.: В. В. Самодурова, Н. М. Діанова, В. С. Кочмар ; наук. ред. Н. М. Діанова ; відп. ред. М. О. Подрезова. Одеса : Астропринт, 2010. 439 с.

Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901–2010 : информ.-справ. изд. ; Мировое наследие нобелевских лауреатов по литературе : биобиблиогр. указ. / ОНУ им. И. И. Мечникова, Фак. РГФ, Науч. б-ка ; авт.-сост. В. М. Романец ; сост.: Н. В. Мусиенко, Т. М. Шершун ; науч. ред. Л. Н. Голубенко ; отв. ред. М. А. Подрезова ; библиогр. ред.: Е. С. Мурашко, В. П. Пружина. Одесса : Астропринт, 2010. 399 с.

Новороссийский университет в развитии благотворительности в Одессе (вторая половина XIX–начало XX ст.) : монография / И. С. Гребцова. Благотворительность и меценатство в Новороссийском университете : библиогр. указ. / сост. В. В. Самодурова ; библиогр. ред. М. А. Подрезова ; ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка. Одесса : Астропринт, 2009. 504 с.

Причерноморские немцы в жизни и деятельности г. Одессы и региона 1803–2003 : библиогр. указ. / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; сост.: В. В. Самодурова [и др.] ; ред.-библиогр.: М. А. Подрезова, И. В. Шепельская. Одесса : Астропринт, 2003. 309 с.

Видавнича спадщина українського ренесансу (1917–1930) : каталог виставки / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт.-упоряд.: О. Л. Ляшенко, І. М. Усатенко ; наук. ред. і авт. вступ. ст. В. П. Саєнко ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, О. В. Полевщикова. Одеса : Одес. нац. ун-т, 2011. 85 с.

Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова : бібліогр. покажч. / ОДУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: Є. В. Савельєва [та ін.] ; наук. ред.: Т. С. Мейзерська [та ін.]. Одеса : Астропринт, 1999. 282 с.

Історія України в книжкових пам’ятках XVII–XVIII ст. : з колекцій Наук. б-ки ОНУ ім. І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка [та ін.] ; авт. розд.: О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб ; упоряд. Є. В. Бережок ; наук. ред., комент. О. А. Бачинська ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; пер. з фр. та ред.: Л. С. Дімова [та ін.]. Одеса : Одес. нац. ун-т, 2015. 421 с.

Історія України в книжкових пам'ятках XVI–XVII ст. з колекції Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: О. В. Полевщикова [та ін.] ; наук. ред. В. М. Хмарський ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, В. С. Кочмар. Одеса : Одес. нац. ун-т, 2011. 330 с.

Шедель Г. Про європейську область Сарматiю / вступ. ст., пер. з лат., комент. О. В. Бiлецька ; заст. вiдп. ред. М. А. Подрезова ; наук. ред. М. Крикун ; ред.-бiблiограф О. В. Полевщикова ; вiдп. ред. В. А. Сминтина. Одеса : Астропринт, 2007. 125 с.

Польські стародруки з колецій університетської бібліотеки : каталог / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: Г. В. Великодна, О. Л. Ляшенко ; наук. ред., авт. вступ. ст. В. Валецький ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. В. Полевщикова. Одеса : Одес. нац. ун-т, 2012. 379 с.

Книжные собрания семьи Воронцовых в библиотеке Одесского (Новороссийского) университета : [аннот.] каталог выставки / ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; авт.-сост. Е. В. Полевщикова ; библиогр. ред. В. В. Самодурова ; отв. ред. М. А. Подрезова ; Черномор. правосл. фонд. Одесса : КП ОМД, 2008. 79 с.

Каталог изданий XVI века : из фондов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; сост. Е. В. Полевщикова ; отв. ред. В. А. Смынтына ; науч. ред. Е. А. Радзиховская ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. Одесса : Астропринт, 2005. 291 с.

Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд. Є. В. Савельєва ; відп. ред. В. А. Сминтина ; наук. ред., авт. вступ. ст., пер. лат. та іт. текстів О. О. Радзиховська ; бібліогр. ред. М. О. Подрезова. Одеса : Астропринт,

Рідкісні французькі видання ХVI–XVIII ст. в зібраннях Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт. вступ. ст. та упоряд. О. В. Полевщикова ; відп. ред. В. А. Сминтина ; наук. ред. О. О. Радзиховська ; ред.-бібліогр. М. О. Подрезова. Одеса : Астропринт, 2000. 72 с.

Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альбом-каталог / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: О. В. Полевщикова [та ін.] ; авт. передм. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова. Одеса : Астропринт, 2017. 161 с. (Музеї Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова ; вип.: Музей книги, [№ 2]).

Шедеври в колекціях університетської бібліотеки : західноєвропейська гравюра XV–XIX століть = Masterpieces in the University Library collections : western european prints of the XV–XIX centuries : каталог-альбом / упоряд.: О. В. Полевщикова [та ін.] ; пер. з англ.: О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; відп. ред. М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. Одеса : Астропринт, 2015. 146 с. (Музеї Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова ; вип. : Музей книги).

Вістник ОНУ. Серія: Біблиотекознавство, библиографознавство, книгознавство». URL: http://vislib.onu.edu.ua/ (дата звернення: 15.12.2017).

Biblio-Колегіум [Електронне видання] : міні-журнал для бібліотечної спільноти НБ ОНУ. URL: http://minilib.onu.edu.ua (дата звернення: 15.12.2017).

Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова на сторiнках центральної, регiональної та унiверситетської преси, 2010–2015 / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наук. б-ка ; вiдп. ред М. О. Подрезова ; упоряд.: О. В. Суровцева, Т. С. Кара. Одеса, 2015. 738 с. URL: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/onu_v_presse.pdf (дата звернення: 15.12.2017).

Не забудемо, пам’ятаємо : співробітники ОНУ iменi I. I. Мечникова в роки Другої світової війни / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наук. б-ка ; гол. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд. та бібліогр. ред.: А. П. Бахчиванжи, А. С. Ложешник. Одеса, 2015. 437 с. URL: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/veterans_onu.pdf (дата звернення: 15.12.2017).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.