ОДЕСЬКІ ХУДОЖНИКИ-НОНКОНФОРМІСТИ 60-70Х РР. ХХ СТ.: СТОРІНКАМИ НАУКОВИХ ТА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ ВИДАНЬ

Дар'я Володимирівна Заболотна

Анотація


У статті розглядаються видання з фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що дають історичну та мистецтвознавчу характеристику одеського художнього середовища періоду 60-70-х років ХХ ст. Також аналізується література про творчий та життєвий шлях основних представників цього напрямку: О. Ануфрієва, В. Маринюка, Л. Ястреб, В. Стрельникова, В. Басанця та ін.


Ключові слова: одеський нонконформізм, одеські художники, неофіційне мистецтво, квартирні виставки


Повний текст:

PDF

Посилання


Альманах «Дерибасовская-Ришельевская» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_about.php. – Заголовок з екрана.

Басанець В. Одеська школа сьогодні [Текст] / В. Басанець, О. Савицька // Образотворче мистецтво. – 2004. – № 3. – С. 59-61.

Бебеля, 19 : квартирные выставки. Одесса, 1975-1979 [Текст] : [каталог выставки 3-24 марта 2013 г.] / текст В. Асриев, Е. Терещенко, Е. Голубовский ; DymchukGallery, NT-ArtGallery. – [Одесса, 2013]. – 35 c.

Галерея [Електронний ресурс] : [журнал] /АсоціаціяартгалерейУкраїни. – Режим доступу: http://www.soviart.com.ua/artjournal/. – Заголовок з екрана.

Галерея NT-Art[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nt-art.net/. – Заголовок з екрана.

Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва : українська теоретична думка ХХ століття [Текст] : антологія / упоряд. Р. М. Яців ; Львів. нац. акад. мистецтв, Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2012. – Ч. 1. – 231 с. ; Ч. 2. – 832 с.

Котова О.Неофіційна Одеса1960-1980-х [Текст] / О. Котова // Галерея. – 2004. – № 1. – С. 12-13.

Котова О. О. Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60-80 років ХХ століття [Текст] : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства / О. О. Котова. – К., 2008. – 20 с.

Медвідь Л. Нонконформізм як явище культури 60-х років [Текст] / Л. Медвідь // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя. – 2002. – № 12. – С. 132-139.

Мєднікова Г. С. Український андеграунд (мистецтво 60-х – початку 80-х років) [Текст] // Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття : навч. посібник / Г. С. Мєднікова. – К. : Знання, 2002. – С. 115-173.

Мистецтво Одеси в колекції Михайла Кнобеля [Текст] : альбом / авт. проекту М. З. Кнобель ; ред.-упоряд. М. З. Кнобель, М. М. Маричевська ; літ. ред. А. М. Маричевська, А. С. Глущак. – Львів : ПТВФ «Афіша», 2002. – 192 с. – Текст парал. укр., англ., нім.

Музыка Мира (О. Соколов. Ю. Егоров. Е. Рахманин) [Текст] : каталог выставокарт-проекта / сост. каталога: В. Савченко, Е. Шелестова ; вступ. ст. В. Савченко. – Одесса : Optimum, 2012.– 48 с. : ил.

Образотворче мистецтво [Текст] : видання Національної спілки художників України / гол. ред. О. Федорук. – 2009. – № 1. – 150 с.

Савченко В. В. Одеський нонконформізм 1960-1980-х років [Електронний ресурс] : до аналізу явища / В. В. Савченко. – Режим доступу: http://liberte.onu.edu.ua/info/iskusstvo. – Заголовок з екрана.

Черный квадрат над Черным морем [Текст] : материалы к истории авангардного искусства Одессы. ХХ век / отв. ред. О. Ф. Ботушанская ; сост. Е. М. Голубовский [и др.]. – Одесса :Друк, 2001. – 263 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.