Випуск № 3 (2009)

Матеріали 64-звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників.

Зміст

До історії Наукової бібліотеки ОНУ

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ С ФАКУЛЬТЕТАМИ В ОНУ ИМ. И. И. МЕЧНИКОВА PDF
Вера Владимировна Самодурова

Дослідження книжкових колекцій, стародруків та рідкісних видань

ФРАНЦУЗСКИЕ КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ XVIII СТ. В БИБДИОТЕКЕ ГРАФА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА СТРОГАНОВА PDF
Евгения Владимировна Бережок