Про журнал

Рік заснування: 2007

Галузь і проблематикав міні-журналі розміщуються матеріали щорічної Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова секції«Бібліотечно-бібліографічна справа». Висвітлюються основні дослідження співробітників Наукової бібліотеки ОНУ з історії розвитку бібліотечної справи, актуальних проблем дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації, а також різноаспектні бібліографічні студії.

 

ISSN: 2409-4129

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік

Мова видання: українська

Засновник: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Адреса редакції: Одеса, 65082, вул. Преображенська, 24

Телефони: (048) 722 12 10

E-mail: library@onu.edu.ua

Поточний номер

№ 17 (2023)

Матеріали 78-звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників

Опубліковано: 2024-04-04
Переглянути всі випуски