РІДКІСНІ ТА ЦІННІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ШЕВЧЕНКІАНИ

Ганна Володимирівна Великодна

Анотація


Стаття присвячена книжковій Шевченкіані у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Проаналізовані рідкісні та цінні видання університетської Шевченкіани кінця XIX – початку XX ст., серед яких окрему групу складають одеські видання.


Ключові слова: Шевченкіана, Наукова бібліотека, Кобзар, рідкісні та цінні видання, одеські видання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Боханов А. Н. Деловая элита России 1914 г. [Текст] / А. Н. Боханов. – М. : ИРИ, 1994. – 272 с.

Вся Одесса : адресная и справочная книга всей Одессы с отделом Одесский уезд на 1914 г. [Текст]. – Год издания 4-й. – Одесса : изд. «Одесския новости» ; тип. «Порядок», 1914. – [4], 64, XXVIII, 188, [2], VI, 319, [3], 487, [1] с., 424 стб., 116, 3-16, [4] с.

Закіпна Г. В. Кобзар [Електронний ресурс] / Г. В. Закіпна // Режим доступу : http://www.glasweb.com/index.php/programs/74/archive/2677/pmodekalend. - Загол. з екрану [03. 09. 2014].

Закіпна Г. В. Перший український друкар Одеси [Текст] / Г. В. Закіпна // Дім князя Гагаріна : збірник наукових статей і публікацій / Одеський літературний музей. – Вип. 3. Ч. І. – Одеса : ЗАТ «Пласке», 2004. – 264 с., іл.

Жадько В. «Батьку, батьку Кіндрате, що ти тут наробив!» [Електронний ресурс] / В. Жадько // Українська літературна газета. - № 10 (120) 23 травня 2014 року // Режим доступу :

http://www.litgazeta.com.ua/node/4941. – Загол. з екрану [03.09.2014].

Жур П. Літо перше [Текст] / П. Жур. – К. : Дніпро, 1979. – 278 с.

Міяковський В. Павло Іванович Зайцев (Спогади і спостереження) [Текст] : недруковане й забуте (громадські рухи дев'ятнадцятого сторіччя, новітня українська література) / В. Міяковський. – Нью-Йорк. – 1984. – С. 202-224.

Ноткина О. Ю., Фельдман В. С. Благотворительность в Одессе с 1895 г. по 1916 г. [Текст] / О. Ю. Ноткина, В. С. Фельдман // Архив В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной. Картон 4. № 9. Л. 88.

Памятная книжка (адрес-календарь) Херсонской губернии за 1901 год / Составлена Херсонским Губернским Правлением. – Херсон : тип. Херсонского Губернского Правления, 1901. – XXXIX, [1], 32, [2] с.

Панченко В. «Ложа» Нарбута [Електронний ресурс] / В. Панченко // «Український тиждень» // Режим доступу : http://tyzhden.ua/History/112656/PrintView. - Загол. з екрану [03.09.2014].

Півторак Г. П. Ярижка [Текст] / Г. П. Півторак // Українська мова : енциклопедія / Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін. – К. : вид-во «Укр. енцикл.», 2004. – С. 813-814.

Плесская-Зебольд Э. Г. Одесские немцы, 1803-1920 [Текст] / Э. Г. Плесская-Зебольд ; Ин-т германских и восточноевропейских исследований. – Одесса : «ТĖС», 1999. – 520 с. : ил.

Общества педагогические и просветительные [Електронний ресурс] // Режим доступа : http://www.ped.vslovar.ru/1247.html. – Загл. с экрана [03. 09. 2014].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.