ПОЛЬСЬКІ СТАРОДРУКИ З «РОЗПОРОШЕНИХ» КОЛЕКЦІЙ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ: ТВОРИ СТЕФАНА ДАМАЛЕВИЧА

Ольга Леонідівна Ляшенко

Анотація


У доповіді подано загальну характеристику комплексу польських релігійних видань XVII–XVIII ст. з «розпорошених» колекцій, що зберігається у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Особливу увагу приділено творам Стефана Дамалевича. Надається коротка характеристика примірників з книжкових зібрань французького державного діяча Жана-Батиста Кольбера та професора Новоросійського університету Михайла Павловського.
Ключові слова: полоніка, стародруки, польська релігійна література XVII–XVIII ст., приватні книжкові колекції, Стефан Дамалевич, Августин Кордецький, Ясна Ґура, Жан-Батист Кольбер, Михайло Павловський


Повний текст:

PDF

Посилання


Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета (1865–1920) : материалы к истории Одесского національного университета [Текст] / сост. Бережок Е. В. и др. –

Одесса, 2005. – 422 с.

Качур І. Б. Стародруки з приватних французьких книгозбірень у фондах ЛННБУ імені В. Стефаника [Текст] / Качур Ірина Богданівна // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 14-16 верес. 2009 р.) : [зб. ст.] / упоряд. : О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова, О. В. Суровцева ; наук. ред. І. С. Гребцова ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса, 2010. – С. 126-153.

Jelonek E. Kto jest autorem «Nowej Gigantomachii»? : Zniekształcony pamiętnik o. Kordeckiego [Текст] / Eugeniusz Jelonek // Nasza Przeszłość. – № 31. – Kraków, 1969. – S. 75–99.

Pawłowski P. Matka Boska Częstochowska w życiu i twórczości Stefana Damalewicza [Текст] / Piotr Pawłowski // Studia Włocławskie. – 2009. – № 9. – S. 210-223.

Pawłowski P. Włocławski okres życia i twórczości Stefana Damalewicza [Текст] / Piotr Pawłowski // Studia Włocławskie. – 2005. – № 8. – S. 389-406.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.