УНІВЕРСИТЕТСЬКА КНИЖКОВА СКАРБНИЦЯ: КНИГИ-ЮВІЛЯРИ 2022 РОКУ

Г. В. Великодна

Анотація


Стаття присвячена книгам-ювілярам 2022 року, примірники яких зберігаються у фонді Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. Окремо розглянуті видання українських та зарубіжних авторів.


Ключові слова


книги-ювіляри; перше видання; провенанс; штампи; Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова.

Повний текст:

Віддалена PDF

Посилання


Бойко В. Марко Вовчок : іст.-літ. начерк : (з біографією письменниці і покажч. літ.) / В. Бойко. – Київ : печатня Видавн. Т-ва «Друкар», 1918. – 239, [3] с.

Брандис Е. П. Рядом с Жюлем Верном : документальные очерки / Евгений Брандис ; оформл. А. Рыбакова. – Л. : Дет. лит., 1981. – 222 с., ил.

Великодна Г. В. Прижиттєві видання Івана Карпенка-Карого у фондах Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова / Г. В. Великодна // Бібліотечний меркурій. – 2020. – Вип. 1 (23). – С. 99–117.

Галяс О. В. Французи в Одесі = Les français à Odessa / Олександр Галяс. – Київ : Наш час, 2012. – 245 с. : іл.

Гречанюк С. Вічні книги / Сергій Гречанюк. – Київ : Молодість, 1988. – 328 c.

Гуцало Є. З горіха зерня : оповідання. / Євген Гуцало ; мал. М. Поповича. – Київ : Веселка, 1967. – 228 с

Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета (1865–1920) : материалы к истории Одесского национального университета им. И. И. Мечникова / Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова, Научная библиотека ; сост.: Е. В. Полевщикова [и др.] ; науч. ред. В. А. Смынтына ; ред.-библиограф М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 424 с.

Жуль Верн [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Електрон. дан. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Жуль_Верн (дата звертання: 21.12.2022). – Загол. з екрана.

Комаров Б. Українська державна бібліотека ім. Т. Шевченка в Одесі / Б. Комаров // Бібліол. вісті. – 1925. – № 1–2. – С. 75–81.

Леся Українка. Зібрання творів у 12 т. – Київ : Наук. думка, 1979. – Т. 12 : Листи (1903-1913). – 694 с.

Пані Боварі [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Електрон. дан. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пані_Боварі (дата звертання: 14.11.2022). – Загол. з екрана.

Пахсарьян Н. Почему мадам Бовари – это не Гюстав Флобер : к 200-летию великого французского писателя [Електронний ресурс] / Наталья Пахсарьян. – 2021. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://gorky.media/context/pochemu-madam-bovari-eto-ne-gyustav-flober/ (дата звертання: 10.12.2022). – Загол. з екрана.

Посмертні записки Піквікського клубу [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Електрон. дан. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Посмертні_записки_Піквікського_клубу (дата звертання: 10.11.2022). – Загол. з екрана.

Ревенко Д. Фонд «Ucrainica» в Одеській Центральній науковій бібліотеці [Електронний ресурс] / Дар’я Ревенко // Biblio-Колегіум / Наук. б-ки Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова : електрон. вид. – 2017. – Вип. 11. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://minilib.onu.edu.ua/index.php/main/article/view/44 (дата звернення: 16.11.2022 р.). – Загол. з екрана.

Сеймур, Роберт [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Електрон. дан. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сеймур,_Роберт (дата звертання: 10.11.2022). – Загол. з екрана.

Федорук О. Роман Куліша «Чорна рада» : історія тексту / О. Федорук. – Київ : Критика, 2019. – VI, 590 с.

Чарівна сила таланту : 85 років від дня народження Євгена Гуцало [Електронний ресурс] / Центральна бібліотека Полтавської міської територіальної громади. – Полтава, 2022. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://cbs.poltava.ua/index.php/novyny/5397-charivna-sila-talantu-85-rokiv-vid-dnya-narodzhennya-evgena-gutsalo (дата звертання: 10.11.2022). – Загол. з екрана.

Les Misérables [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Електрон. дан. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Misérables. (дата звертання: 23.12.2022). – Загол. з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.