УКРАЇНІКА У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ: ПЕРШІ ВИДАННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Ганна Володимирівна Великодна

Анотація


Стаття присвячена 150-річчу від дня народження видатних українських письменників Лесі Українки та Василя Стефаника. У статті розглянуті перші й рідкісні видання їх творів, примірники яких зберігаються у фонді Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. 


Ключові слова


україніка; Леся Українка; Василь Стефаник; перші видання; Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова

Повний текст:

PDF

Посилання


Биковський Л. У. Книгарні – бібліотека – академія = Bookstores – Libraries – Academy : спомини (1918– 1922) / Л. Биковський. – Денвер ; Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1971. – 152, [1] c. : іл. – (Мемуаристика / Укр. іст. т-во ; ч. 2).

Видання творів Лесі Українки у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова [Електроний ресурс] : віртуальна виставка / упоряд. та оформлення Г. В. Великодна. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://lib.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/CH.-1.-Vydannya-vNB.pdf (дата звернення: 26.11.2021). – Загол. з екрана.

Гелей С. Д. Книгоспілка [Електронний ресурс] // Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=8692 (дата звернення: 26.11.2021). – Загол. з екрана.

Григоровичи-Барские [Электронний ресурс] // Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Григоровичи-Барские (дата звертання: 27.10.2021).

Дніпро (видавництво) [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дніпро_(видавництво) (дата звертання: 26.11.2021).

Книжкові пам’ятки Наукової бібліотеки Одеського національного університету : путівник / упоряд.: М. В. Алєксєєнко, Г. В. Великодна, О. В. Полевщикова ; авт. передм. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2019. – 178 с.

Костик Є. П. Розвиток організаційної та економічної структури кооперативного видавництва «Український робітник» у контексті вивчення проблем економічної історії / Є. П. Костик // Екон. вісн. ун-ту. – 2016. – Вип. 31/1. – С. 156–164.

Леся Українка. Зібрання творів : у 12 т. / Леся Українка ; АН УРСР ; [редкол.: Є. С. Шабліовський (голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1975–1979. – Т. 12 : Листи (1903–1913). – 696 с.

Леся Українка. Стародавня історія східних народів. – Вид. 1 / Ольги Косач-Кривинюк. – Катеринослав : друк. І. Висьман та І. Мордхілевич, 1918. – 252, 3 с.

Мельник Е. М. Видавнича справа в Україні в період Директорії / Е. М. Мельник // Етнічна історія народів Європи. – 2000. – Вип. 6. – С. 73–77.

Полтавщина : енциклопедичний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ : УЕ, 1992. – 1024 с. : іл.

Радавська О. Леся Українка і Василь Стефаник : літературні взаємини, творчі перегуки / О. Радавська // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – Т. 6. – С. 230–238.

Радько А. Зібрання творів Лесі Українки у видавничому проекті «Еміграційної “Книгоспілки”» // Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько-українські зв’язки : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. конф. в Мюнхені (03.04.2019 – 07.04.2019) / уклад. і заг. ред.: Д. Блохин, М. Моклиця. – Мюнхен-Тернопіль, 2019. – Т. 11. – С. 194–204.

Стефаник В. Автобіографія (1927) // Zbruč. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/37368 (дата звертання: 27.10.2021).

Сулима О. С., Шумейко Н. М. Підручники Педагогічного бюро Полтавської губернської народної управи у колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Михайло Рудинський і Полтавський музей : зб. наук. пр. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – С. 42–49.

Суховецький М. М. Одеса, Лесині сліди [Електронний ресурс] / М. Суховецький // ЛітАкцент – світ сучасної літератури / голов. ред. І. Троскот ; заснов. В. Панченко. – 2011, 25 берез. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://litakcent.com/2011/03/25/odesa-lesyni-slidy/ (дата звертання: 26.11.2021). – Загол. з екрана.

Сяйво (видавництво) [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сяйво_(видавництво) (дата звертання: 27.10.2021).

Творча спадщина Василя Стефаника : до 150-річчя від дня народження [Електроний ресурс] : віртуальна виставка / упоряд. та оформлення Г. В. Великодна. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://lib.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/CHastyna-1.pdf (дата звернення: 26.11.2021). – Загол. з екрана.

Чубай У. Р. Діяльність подільського видавничого товариства «Дністер» (1911–1920 рр.) (за матеріалами кам’янець-подільського часопису «Наш шлях») // Поліграфія і видавнича справа. – 2005. – № 42. – С. 63–66.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.