КОРИФЕЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ОДЕСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: Г. А. В’ЯЗОВСЬКИЙ, І. М. ДУЗЬ, В. В. ФАЩЕНКО

Тетяна Сергіївна Кара

Анотація


У доповіді зосереджено увагу на співробітництві НБ ОНУ із структурними підрозділами, зокрема із філологічним факультетом. Особливу увагу приділено внеску вчених-ювілярів у створенні одеської літературознавчої наукової школи: Г. А. В’язовського, І. М. Дузя та їхнього учня й колеги – В. В. Фащенка.

Ключові слова


вчені, одеська школа літературознавства, напрями досліджень

Повний текст:

PDF

Посилання


В’язовський Г. А. Від життя до художнього твору : літ.-крит. нарис / Г. А. В’язовський. – Київ : Рад. письм., 1979. – 238 с.

В’язовський Г. А. Літературно-художній тип і його прототип / Г. А. В’язовський. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 75 с.

В’язовський Г. А. Орбіти художнього слова: творча культура письменника / Г. А. В’язовський. – Одеса : Маяк, 1969. – 219 с.

В’язовський Г. А. Письменник і життя / Г. А. В'язовський. – Одеса : Кн. вид-во, 1959. – 168 с.

В’язовський Г. А. Світ художньої літератури / Г. А. В’язовський. – Київ : Дніпро, 1987. – 252 с.

В’язовський Г. А. Творче мислення письменника: дослідження / Г. А. В’язовський. – Київ : Дніпро, 1982. – 335 с.

Дузь І. М. Остап Вишня : життя і творчість / І. М. Дузь. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – 250 с.

Дузь І. М. Остап Вишня : літ. портр. / І. М. Дузь. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 85 с.

Дузь І. М. Остап Вишня : нарис про творчість / І. М. Дузь. – Київ ; Одеса : Вища шк., 1989. – 182 с.

Історія кафедри української літератури Одеського національного університету: персоналії і факти : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка, Філол. ф-т ; авт. вступ. ст. та ідеї В. П. Саєнко ; упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, Т. С. Кара ; гол. ред. І. М. Коваль ; наук. ред. Є. М. Черноіваненко ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім.І. І. Мечникова, 2018. – Т. 1 : Біобібліографічний покажчик. – 550 с. ; Т. 2 : Антологія. – 687 с. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті ; Філологія).

Мудрая Д. Его свет еще долго будет идти к людям / Д. Мудрая // Одес. изв. – 2004. – 19 июня. – С. 10.

Пащенко М. В. Про життєвий і науково-творчий портрет Григорія В’язовського / М. В. Пащенко // Проблеми сучасного літературознавства. – 2019. – Вип. 28. – С. 240–244.

Полтавчук В. Г. Григорій В’язовський : літ.-крит. нарис / В. Г. Полтавчук. – Одеса : Астропринт. – 103 с. – (Одеса літературна).

Полтавчук В. Г. Іван Дузь : літ.-крит. нарис / В. Г. Полтавчук. – Одеса : Астропринт, 2019. – 120 с. – (Одеса літературна).

Полтавчук В. Г. Василь Фащенко : літ.-крит. нарис / В. Г. Полтавчук. – Одеса : Астропринт, 2012. – 58 с. – (Одеса літературна).

Фащенко В. В. «Я не пишу, а думаю...» / В. В. Фащенко ; інтерв’ю брав В. Панченко // Літ. Україна. – 1999. – 7 січ. – С. 5.

Фащенко В. В. Із студій про новелу: жанрово-стильові питання / В. В. Фащенко. – Київ : Рад. письменник, 1971. – 215 с.

Фащенко В. В. Новела і новелісти: жанрово-стильові питання, 1917–1967 рр. / В. В. Фащенко. – Київ : Рад. письменник, 1968. – 264 с.

Фащенко В. В. У глибинах людського буття: етюди про психологізм літ. / В. В. Фащенко. – Київ : Дніпро, 1981. – 279 с.

Фащенко В. В. Характеры и ситуации : ст. / В. В. Фащенко ; пер. с укр. З. Финицкой. – М. : Сов. писатель, 1982. – 263 с.

Шляхова Н. М. Орбіти наукових інтересів професора Г. А. В'язовського / Н. М. Шляхова // Іст.-літ. журн. – 1997. – № 3. – С. 24–29.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.