ПЕРШІ ПЕРЕКЛАДИ ТВОРІВ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ГОГОЛЯ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. І. МЕЧНИКОВА

Євгенія Володимирівна Бережок

Анотація


Перші переклади творів Миколи Васильовича Гоголя з'явилися ще за життя великого митця. Найбільш вдалі з них видавалися кількома перевиданнями, що свідчить про неабияку зацікавленість сучасників до його творчості. Примірники видань перших перекладів творів М. В. Гоголя є частиною університетської «Гоголіани», що складається з його творів й літератури про його життя та творчість.

Ключові слова


М. В. Гоголь, прижиттєві видання, переклади творів М. В. Гоголя, Наукова бібліотека Одеського національного університету

Повний текст:

PDF

Посилання


Арват Ф. С. О первых украинских переводах произведений Н. В. Гоголя / Ф. С. Арват, Н. Н. Арват // Ніжинська старовина. – 2009. – Вип. 8 (11). – С. 15–21.

Белинский В. Г. Перевод сочинений Гоголя на французский язык / В. Г. Белинский // Отечественные записки. – 1845. – Т. 43, № 12. – С. 115–116.

Будагова Л. Н. Восприятие Гоголя в литературах западных и южных славян / Л. Н. Будагова // Гоголь и традиционная славянская культура. Двенадцатые Гоголевские чтения : сб. ст. по материалам Международной науч. конф. (Москва, 30 марта – 1 апреля 2012 г.) / под общ. ред. В. П. Викуловой ; науч. ред. А. Х. Гольденберг, Е. Г. Падерина. – М. ; Новосибирск : Новосибирский издательский дом, 2012. – 320 с.: ил.

Великодная А. В. Редкие издания в книжном собрании А. Кухарского / А. В. Великодная, Е. В. Полевщикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 153–168.

Дрофань Л. Берегиня. – Київ : Молодь, 2004. – 206 с.

Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях / сост. В. Гиппиус. – М. : Федерация, 1931. – 496 с.

Рождественська І. Є. Польські переклади творів Гоголя / І. Є. Рождественська // Наукові праці. Філологія. Літературознавство. – 2016. – Вип. 264, т. 276. – С. 112–115.

Тетеріна О. Олена Пчілка: роль художнього перекладу в розвитку української літератури // Дивослово. – 2013. – № 10 (679). – С. 6–64.

Україномовна книга: 1798–1916. – Київ: Абрис, 1996. – Вип. 1: 1798–1885. – 220 с.

Шолохова А. С. Переводы произведений Н. В. Гоголя на английский и немецкий языки как проблема интерпретации (на примере «Вечеров на хуторе близ Диканьки») : автореф. дис. ... канд. филол. наук / А. С. Шолохова. – Москва, 2011. – 27 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.