ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

Дар'я Володимирівна Заболотна

Анотація


Доповідь присвячена історії вивчення життя та творчості Тараса Григоровича Шевченка науковцями Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Вперше подана характеристика основних історичних етапів шевченкознавчих студій вчених від початку ХХ ст. до новітніх розвідок.


Ключові слова: шевченкознавство, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Повний текст:

PDF

Посилання


Академік Михайло Єлисейович Слабченко : наукова спадщина і життєвий шлях : зб. ст. / ред. кол.: А. Д. Бачинський, В. П. Ващенко, А. С. Гриськов [та ін.]. – Одеса, 1995. – 124 с.

Великий поет-революціонер : науково-літературний збірник Одеського державного університету, присвячений 125-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка, 1814-1939 / ред. кол.: М. О. Савчук, Р. М. Волков, А. В. Недзвідський [та ін.]. – Одеса, 1939. – 299 с.

Данилко П. Ю. Шевченкознавство в Одесі / П. Ю. Данилко // Південь України – Одеса : Четвертий міжнародний конгрес україністів (м. Одеса, 26-29 серпня 1999 р.) : доп. і повідомлення. – Одеса, 1999. – С. 243-249.

Зленко Г. Лицарі досвітніх вогнів : тридцять три портрети діячів Одеської «Просвіти» 1905-1909 років / Г. Зленко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 250 с.

Левченко В. Забуте ім’я : [М. Гордієвський] (за матеріалами фондів ДАОО та архівно-слідчих справ № 1056-п, 25243-п архіву УСБУ в Одеській області) / В. Левченко, Е. Петровський // Реабілітовані історією. Одеська область. Кн. 1 / упоряд.: Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса, 2010. – С. 631-639.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) : позитивний досвід невдалого експерименту / В. В. Левченко. – Одеса, 2010. – 427 с.

Нагірняк О. Українознавчі дослідження у Новоросійському університеті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Нагірняк // Пам'ять століть. – 2004. – № 6. – С. 62-85.

Савенок Л. А. Кость Копержинський і Одеса (до 100-річчя від дня народження вченого-славіста) / Л. А. Савенок // Одесі – 200 : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 200-річчю міста (6-8 вересня 1994 р.) : тези доп. – Одеса, 1994. – Ч. 2. – С. 30-32.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.